LASKUTUSTIEDOT – BILLING INFORMATION

Novenberg Oy 2458209-2 / International FI2458209-21.

Verkkolaskut / Net Billing

Verkkolaskuosoite/Net Billing address: 003724582092

Operaattori/Operator: Maventa (003721291126)

Operator ID when paid from netbank: DABAFIHH

Verkkolaskuosoite/Net Billing address: FI4713693000112208

Operaattori/Operator: Nordea (NDEAFIHH)

HUOM! / NOTICE!

Laskujen tulee sisältää antamamme viitenumero. Invoices must contain reference.
Järjestelmämme hyväksyy vain laskut, muut asiakirjat osoitteeseen / Our system approve only invoices, all the other material should be sent to address below.

Postissa/With normal post:

Novenberg Oy Lemuntie 3-5 b-rappu 00510 Helsinki

Sähköpostissa/With email:

administration@novenberg.fi, CC info@novenberg.fi

2. Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun/Invoices by e-mail for scanning

Laskut tulee lähettää sähköpostin liitetiedostona PDF-muodossa ja liitteiden tulee olla samassa tiedostossa itse laskun kanssa./The invoices should be sent as PDFs, and all other attachments included to the actual invoice.

Sähköpostilaskun osoite/Email address for invoices: 24582092@scan.netvisor.fi

Voit lähettää useita laskuja yhdessä viestissä, kunhan jokainen lasku on erillisenä liitetiedostona. Kaikilla tiedostoilla tulee olla eri nimi. (Ethän käytä erikoismerkkejä) Yhden sähköpostin maksimikoko on 5 Mb./ You can send multiple invoices in same message, as long as all the invoices are in their own files. All the files should have different names. (Please dont use special characters) Maximum email size 5 Mb.

3. Paperilaskujen skannauspalvelu/ Paper bills for scanning

Laskulla ja kirjekuoressa tulee olla seuraavat osoitetiedot/Paper invoices/letters for our scanning service should include the following information:

Novenberg Oy, 24582092, PL 100, 80030 Kollektor Scan